OVERSETTER
ENGELSK TIL NORSK

 • Over 20 års erfaring som frilansoversetter 

 • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole 

 • Mellomfag, allmenn litteraturvitenskap

 • Arbeidserfaring innen økonomi og regnskap (London og Oslo)

 • Medlem av Norsk fagoversetterforening – NORFAG

 • SDL Trados Studio  2019, memoQ, Memsource, Highly Secure Translation Editor (HSTE), Smartling

 
 

ERFARING

 • Sakprosa

 • Offentlige rapporter

 • Akademiske tekster

 • Markedsføringsmateriell

 • Pressemeldinger

 • Selskapsdokumenter

 • Prospekter

 • Stiftelsesdokumenter og vedtekter

 • Firmaprofiler

 • Nøkkelinformasjon for verdipapirfond (KID)

 • Årsberetninger og regnskapsrapporter

 • Integrert bedriftsprogramvare (ERP)

 • Programvare og brukergrensesnitt (UI)

 • Reiseliv

 

KUNDER

 • Forlag

 • Departement

 • Offentlige etater

 • Kommuneadministrasjoner

 • Finansinstitusjoner

 • Programvareselskap

 • Reiseselskap

 • Markedsføringsbyrå

 • Veldedighetsorganisasjoner

 • Oversettelsesbyrå

 • Mediebedrifter

 • Industriselskap

 • Forskningsinstitusjoner

 • Eiendomsselskap

 • Reisenettsteder

 • Nyhetsbyrå

 
Vintage Typewriter

OPPDRAG

TJENESTER

 Oversetting

Lokalisering

Korrektur

Bearbeiding

Ferdigstillelse

levering

Oversettelser av høy kvalitet, nøye korrekturlest og alltid levert innen avtalt tidsfrist

prising

Oversettelser prises per ord og avhenger av hvilken type tekst som skal oversettes. Ta kontakt for en bindende totalpris. 

FORDELER

Pålitelig
Konfidensiell

Profesjonell

Nøyaktig

Fleksibel

 

KONTAKT

28 Gloucester Place
Cheltenham GL52 2RN
Storbritannia

+44 (0)7445 586008

Your details were sent successfully!

PROFESJONELT MEDLEMSKAP I PROZ.COM
sonja hansen translator english to norwegian proz profile
MEDLEM AV NORSK FAGOVERSETTER-
FORENING
Sonja Hansen Ocersetter engelsk til norsk profil
PROFESJONELLE
OVERSETTELSES-
VERKTØY
Oversetter engelsk til norsk, Sonja Hansen
 FRIVILLIG HOS OVERSETTERE
UTEN GRENSER
Oversetter, engelsk tl norsk, Sonja Hansen